Kjøp uten risiko

Nå kan du kjøpe en ny leilighet på Hektneråsen uten risiko dersom du ikke får solgt egen bolig! Utbygger tilbyr deg angrerett som innebærer at dersom du ikke har fått solgt din bolig innen 5 måneder så kan du kansellere kjøpet kostnadsfritt.

Dersom du benytter EiendomsMegler1 som megler for salg av din bolig, så vil utbygger også dekke påløpte kostnader for salgsforsøket med tilstandsrapport, markedsføring og meglers arbeid.

Finn din bolig

Forutsetningen for kanselleringsrett og dekning av salgskostnader, er at man er enig om markedsverdi for kjøpers egen bolig.

Dette skjer ved at megler gir en gratis og uforbindtlig verdivurdering av kjøpers bolig. Dersom man er enig om minimumsbeløp for salg, så trer avtalen i kraft og kjøper er bundet til kjøp av leiligheten dersom man oppnår salg av egen bolig for minimumsbeløpet eller mer.

Dersom kjøper ikke oppnår minimumsbeløpet innen avtalt periode på inntil 5 mnd., kan kjøper kansellere kjøpet uten kostnader og Selger vil dekke kostnadene til salgsforsøket gjennom EiendomsMegler 1. Kjøper kan også underveis takke nei til bud på minimumsbeløpet eller over, men da bortfaller kanselleringsretten og eventuell dekning av salgskostnader.

Meld din interesse